Visoko

Meistä

Missiomme on auttaa ihmisiä ja yrityksiä vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin keinoin, vahvistaen siten yhdessä maapallon kantokykyä.

Visokon tarina

On uskallettava olla rohkea, kyseenalaistaa ja tehdä kysymyksiä. Uudistaminen lähtee muutoksen tarpeesta – tarpeesta kestävään hyvinvointiin. Eräässä sijoitusillassa illan isäntä lausui havahduttavat sanat: Tärkein tavoite myös sijoittamisessa on ottaa huomioon vastuullisesti tulevat sukupolvet. Vastaavasti maailmanpankin pääjohtajan Ismail Serageldinin mukaan kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että jätämme tuleville sukupolville yhtä paljon mahdollisuuksia kuin meillä on ollut, ellei jopa enemmän.

Visoko uskoo, että erityisesti yritykset voivat olla ketteriä ja luoda parempaa yhteiskuntaa. Arvojen murroksessa raha voidaan valjastaa palvelemaan luonto- ja ilmastoarvoja sekä ihmisyyttä. Perustin Visokon tahdosta yhdistää liike-elämä ja kestävän kehityksen integroiminen toisiinsa sekä laajentaa uudistavaa hyvinvointiajattelua. Visoko auttaa yrityksiä kestävän kehityksen ja kasvun, vastuullisuuden sekä finanssi- ja luontopääoman yhdistämisen innovaatioprojekteissa. Yritykset ovat tehokas ja ketterä muutosvoima. Visokon perustajana autan yrityksiä  eettisessä ja vastuullisessa liiketoiminnassa. Ympäristövastuun, hiilineutraalisuustavoitteiden ja luontopääoman kytkeminen yritysten taloudellisiin mittareihin on hyvin ajankohtaista. Visoko tutkii myös Delfoi tulevaisuustyön menetelmin tulevaisuuden skenaarioita yritysten hyödyksi. Tulevaisuuden ennakointi avaa yrityksille kestävän kannattavuuden ja kasvun mahdollisuuksia sekä lisää riskinhallintaa yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä.

Visokon perustaja

Alussa oli luonto, kynä ja Vuokko. Tarinani syntyi korpimailta ja kulki arvojen ja urasuunnan muutoksen kautta yrittäjyyteen. Ympyrä sulkeutuu ja autan yrityksiä vastuullisuustyössä luonnon hyväksi, jotta myös tulevilla sukupolvilla on puhdas ja elinkelpoinen ympäristö.

Olen tehnyt pitkän uran finanssialalla yksityispankkiirina, joka on tärkeä osaamis- ja kokemusperustani yrittäjyydelle. Matkalla hiilineutraaliksi -projekti Suomen luonnonsuojeluliitossa aktivoi Visokon perustamiseen ja vastuullisuustyöhön yritysten avuksi. Tutkinnot painottuvat laaja-alaisesti taloushallintoon, sijoittamiseen, strategiseen johtamiseen, ympäristöalaan ja kestävään kehitykseen, tuotekehityksen ja palvelumuotoilun erikoistutkintoihin sekä hyvinvointi-, liikunta- ja luontoaloille. Rakkaus luontoon, tahto ihmisten ja yritysten auttamiseen, yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen merkityksellisissä tavoitteissa luovat pohjaa monenlaiselle innostavalle yhteistyölle. Olemme samassa veneessä ja hengitämme samaa ilmaa, yhdellä rajallisella maapallolla. Tarvitsemme toisiamme ja luontoa.

error: Sivusto on suojattu