Visoko

Luonnon terveysvaikutukset ihmiselle

Please sign up for the kurssi before starting the lesson.

Ekopsykologia tutkii ihmisen ja luonnon yhteyttä Ekopsykologian kiinnostuksen kohteina ovat luontoympäristö, ympäristönsuojelu sekä ihmisen ja luonnon yhteys. Ekopsykologiassa- toisin kuin ympäristöpsykologiassa- on sisäänrakennettuna arvomaailma, jota puolustetaan ja joka pyritään todentamaan. Tämä arvomaailma liittyy luonnon hyvää tekevään vaikutukseen: luonnon merkitys koetaan ihmisille myönteisenä ja luontoa pyritään säilyttämään. Ekopsykologiassa yksilön koetaan olevan osa luontoa. Luontoyhteyden heikkenemisen myötä […]

Palaa takaisin: Kestävä elämäntapa, ihminen & luonto > Moduli 2: Luonnon terveysvaikutukset ihmiselle
error: Sivusto on suojattu