Visoko

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, tiivistelmä

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, tiivistelmä

 

Työelämän uudistamisen ja kehittämisen osaamisalueena strategiseen suunnitteluun liittyy kiinteästi tulevaisuuden muutoksiin varautuminen. Ennakointiosaamisessa on kyse kyvystä nähdä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja taidosta hahmottaa näihin tulevaisuuksiin johtavat polut. Ennakoinnissa on kyse proaktiivisuudesta, jossa otetaan aktiivisesti vastuu tulevasta kehityskulkujen passiivisen seuraamisen sijaan. Ennakointi antaa organisaatiolle mahdollisuuden valita oman tulevaisuutensa aineksia ja tapoja tavoitella näitä.

 

Tiivistelmässä kartoitetaan näkemyksiä aihiosta ja asenteista liittyen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välisiin kytköksiin. Avuksi on otettu megatrendit (mm. Sitra) ja peilattu kysymyksiä tulevaisuuteen, vuoden 2030 Suomeen.

 

Kysy lisää

0,00 sis. alv 24%

Tuotekategoria:

Kuvaus

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, tiivistelmä

Tämä tiivistelmä on suppea esitys varsinaisesta Delfoi -selvityksestä (Visokon perustaja Vuokko Isokorpi). Työ on toteutettu 2020 – 2021.

 

Valintakriteeri paneeliin oli asiantuntijuus ympäristövastuun alueelta ja yrityksiä eri toimialoilta sekä edustettuina järjestöt, julkishallinto, koulutus/varhaiskasvatus- ja tiede. Yritykset edustavat vastuullisuuden edelläkävijöitä. Delfoi -paneeliin osallistui 46 toimijaa ja se on tehty Delfoi -menetelmällä anonyymisti.

Työssä on käytetty Delfoi -tulevaisuusmenetelmää, tavoitteena hyödyntää sitä yritysten strategisen suunnittelun työvälineenä. Delfoi työ antaa suuntaa, mitä yritykset hyötyvät vahvasta ympäristövastuun ennakoinnista ja johtamisesta vaikkapa riskinhallinnan tai innovoinnin näkökulmasta.

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys info@visoko.fi

 

Tiivistelmän teemat

• Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire (ilmastonmuutos, luontokato)
• Väestönmuutos
• Kaupungistuminen
• Teknologia sulautuu kaikkeen
• Globalisaatio
• Talousjärjestelmä etsii suuntaa (hyvinvoinnin uudet mittarit)
• Ekososiaalinen sivistys

error: Sivusto on suojattu