Visoko

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, selvitys

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, selvitys

 

Työelämän uudistamisen ja kehittämisen osaamisalueena strategiseen suunnitteluun liittyy kiinteästi tulevaisuuden muutoksiin varautuminen. Ennakointiosaamisessa on kyse kyvystä nähdä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja taidosta hahmottaa näihin tulevaisuuksiin johtavat polut. Ennakoinnissa on kyse proaktiivisuudesta, jossa otetaan aktiivisesti vastuu tulevasta kehityskulkujen passiivisen seuraamisen sijaan. Ennakointi antaa organisaatiolle mahdollisuuden valita oman tulevaisuutensa aineksia ja tapoja tavoitella näitä.

 

Selvityksessä kartoitetaan näkemyksiä aihiosta ja asenteista liittyen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välisiin kytköksiin. Avuksi on otettu megatrendit (mm. Sitra) ja peilattu kysymyksiä tulevaisuuteen, vuoden 2030 Suomeen.

 

Kysy lisää

Tuotekategoria:

Kuvaus

Vahvat ympäristöarvot ja yhteys kestävään liiketoimintaan, selvitys

Laaja Delfoi -selvitys on työstetty 2020 – 2021.
Selvityksen on tehnyt Visokon perustaja Vuokko Isokorpi.

 

Valintakriteeri paneeliin oli asiantuntijuus ympäristövastuun alueelta ja yrityksiä eri toimialoilta sekä edustettuina järjestöt, julkishallinto, koulutus/varhaiskasvatus- ja tiede. Yritykset edustavat vastuullisuuden edelläkävijöitä. Delfoi -paneeliin osallistui 46 toimijaa ja se on tehty Delfoi -menetelmällä anonyymisti.

Selvitys kartoittaa yritysten, organisaatioiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä vahvojen ympäristöarvojen yhteydestä kestävään liiketoimintaan peilaten vuoteen 2030 Suomen olosuhteissa. Selvityksellä tavoitellaan työelämää hyödyttävää tietoa. Samalla saadaan käsitys, mikä on Delfoi-tulevaisuusmenetelmä ja miten sitä voi käyttää yritysten liiketoiminnan työvälineenä. Delfoi työ antaa suuntaa, mitä yritykset hyötyvät vahvasta ympäristövastuun ennakoinnista ja johtamisesta vaikkapa riskinhallinnan tai innovoinnin näkökulmasta.

 

Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys info@visoko.fi

 

 

Selvityksen teemat

• Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire (ilmastonmuutos, luontokato)
• Väestönmuutos
• Kaupungistuminen
• Teknologia sulautuu kaikkeen
• Globalisaatio
• Talousjärjestelmä etsii suuntaa (hyvinvoinnin uudet mittarit)
• Ekososiaalinen sivistys

error: Sivusto on suojattu