Visoko

Ehdot

Päivitetty 15.11.2022

Sisältää erikseen:
– Käyttäjän käyttöehdot
– TranquilPeatland palvelun Käyttö-, toimitus- ja maksuehdot

Käyttäjän käyttöehdot

TranquilPeatland on Visoko Oy:n digitaalinen alusta verkkokursseihin ja verkkokaupankäyntiin. Käyttämällä TranquilPeatland Palvelua sitoudut (Käyttäjänä) näihin käyttöehtoihin. Ole hyvä ja lue seuraavat Käyttöehdot huolellisesti ennen TranquilPeatland Palvelun käyttöä. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, älä käytä TranquilPeatland Palvelua. Nämä Käyttöehdot koskevat kaikkea TranquilPeatland Palvelun käyttöä. Tarkempi kuvaus TranquilPeatland Palvelusta ja tiedot järjestelmävaatimuksista ovat saatavilla osoitteessa
 www.visoko.fi. Jos rekisteröidyt Käyttäjäksi yrityksenä, yhdistyksenä tai jonain muuna juridisena henkilönä, vakuutat samalla, että sinulla on nimenkirjoitusoikeus tai olet muuten oikeutettu sitomaan organisaation näihin Käyttöehtoihin.

 

1. Määritelmät

 

TranquilPeatland” on Visoko Oy:n digitaalinen alusta verkkokursseihin ja verkkokaupankäyntiin.

”Visoko Oy” hallinnoi ja omistaa alustan TranquilPeatland juridiset oikeudet. TranquilPeatland on Visoko Oy:n aladomain.

“Yhteistyökumppani” tarkoittaa yritystä tai muuta yhteistyökumppania, joka on solminut Visoko Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen.

”TramquilPeatland” on Visoko Oy:n digitaalinen Kurssit ja Kauppa, jonka osoite on Tahmelankatu 4 A 5, 33240 Tampere, Suomi ja y-tunnus 3173621-3.

“TranquilPeatland” means a digital application called TranquilPeatland.

“TranquilPeatland Sovellus” tarkoittaa digitaalista TranquilPeatland -nimistä sovellusta.

“TranquilPeatland Palvelu” tarkoittaa sekä TranquilPeatland Sovellusta että TranquilPeatland verkkosivustoa www.tranquilpeatland.fi ja muita sijainteja, jotka mainitaan www.tranquilpeatland.fi -sivustolla.

“Käyttäjä” tarkoittaa luonnollista tai juridista henkilöä, joka käyttää TranquilPeatland Palvelua.

 

2. TranquilPeatland tunnistetiedot

 

Nimi Visoko Oy 
Aladomain, alusta, ehdoissa Tuotenimi TranquilPeatland
Posti- ja käyntiosoite Tahmelankatu 4 A 5, 33240 Tampere, Suomi
Y-tunnus 3173621-3
ALV-numero FI31736213
Sähköpostiosoite info@visoko.fi

 

3. TranquilPeatland Palvelun kuvaus

 

  1. TranquilPeatland Palvelu sisältää digitaalisen verkko-oppimisalustan.

4. Käyttäjätilit

 

  1. Jotta TranquilPeatland Palvelun käyttö on mahdollista, jokaiselle Käyttäjälle luodaan käyttäjätili TranquilPeatland Palveluun. TranquilPeatland Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa siitä, että kaikki käyttäjätiliin liittyvät tunniste- ja vastaavat tiedot, joita tarvitaan Käyttäjän käyttäjätilille kirjautumiseen, pidetään luottamuksellisina ja että niitä käytetään turvallisella tavalla siten, että kolmannet osapuolet eivät pääse niihin käsiksi.
  2. Jos syntyy epäilys siitä, että ulkopuolinen taho on saanut tietoonsa Käyttäjän käyttäjätiliin liittyvät tunnistetiedot tai että ulkopuolinen taho on päässyt käsiksi Käyttäjän käyttäjätiliin, Käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava TranquilPeatland taholle asiasta. Käyttäjä vastaa kaikesta oman käyttäjätilinsä kautta tapahtuneesta TranquilPeatland Palvelun käytöstä ja kaikesta käyttäjätilin toiminnasta.

 

5. TranquilPeatland Palvelun käyttöön liittyvät lisäehdot

 

  1. Käyttäjän on noudatettava kaikkia sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä TranquilPeatland Palvelua käyttäessään.
  2. TranquilPeatland Palvelua kehitetään jatkuvasti ja osia TranquilPeatland Palvelusta voidaan tähän kehitystyöhön liittyen muuttaa tai poistaa, mukaan lukien TranquilPeatland Palvelussa saatavilla olevat ominaisuudet, joko kokonaan tai osittain.
  3. Käyttäessään TranquilPeatland Palvelua Käyttäjä voi kohdata sisältöä tai tietoa, joka on epätarkkaa, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muuten haitallista. Yleisesti, TranquilPeatland ei tarkista Yhteistyökumppaneiden tarjoamaa sisältöä. TranquilPeatland ei vastaa kolmansien osapuolten (mukaan lukien Yhteistyökumppaneiden) tarjoamasta sisällöstä tai tiedosta tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisen tiedon tai sisällön käytöstä tai siihen luottamisesta.
  4. Käyttäjä on vastuussa laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimet) hankkimisesta ja ylläpidosta ja palvelun käyttämiseen ja käyttöön tarvittavista yhteyksistä, sekä niistä aiheutuvista kuluista.
  5. Käyttäjä ei: (i) käytä tai yritä käyttää toisen henkilön TranquilPeatland käyttäjätiliä ilman tältä toiselta henkilöltä saatua suostumusta; (ii) kopioi, muokkaa tai luo TranquilPeatland Palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta johdannaisia; (iii) suunnittele, pura, tai muuten yritä saada haltuunsa TranquilPeatland Palvelun tai siihen liittyvän tekniikan lähdekoodia tai osia niistä; (iv) poista TranquilPeatland Palvelun sisältämiä tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia koskevia ilmoituksia; (v) poista, peitä tai häivytä TranquilPeatland Palveluun sisältyviä mainoksia; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää TranquilPeatland Palvelusta saatuja tietoja ilman TranquilPeatland suostumusta; (vii) käyttää robotteja tai muita automatisoituja menetelmiä TranquilPeatland Palvelun käyttämiseen; (viii) käytä TranquilPeatland Palvelua muiden kuin TranquilPeatland nimenomaisesti tarjoamien rajapintojen kautta, kuten TranquilPeatland Sovellus ja TranquilPeatland verkkosivusto.
  6. TranquilPeatland on oikeus poistaa Käyttäjä Palvelusta välittömästi ja/tai kieltäytyä tarjoamasta Palvelua, jos Käyttäjä väärinkäyttää TranquilPeatland Palvelua tai aiheuttaa haittaa tai vahinkoa TranquilPeatland Palvelulle tai TranquilPeatland:lle.
  7. TranquilPeatland käsittelee Käyttäjästä kerättyjä henkilötietoja Tietosuoja käytäntönsä mukaisesti.

 

6. Sopimuskausi ja irtisanominen

 

  1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa sitovana sopimuksena toistaiseksi, kunnes käyttäjän tai yhteistyökumppanin sopimus päättyy tai käyttäjä toimittaa onnistuneen pyynnön tietojensa poistamisesta ja tilin lopettamisesta.

 

7. Vastuunrajoitus

 

  1. Seuraavaa kohtaa sovelletaan vain TranquilPeatland Palvelun muihin kuin kuluttajakäyttäjiin: TranquilPeatland ei missään olosuhteissa ole vastuussa Käyttäjälle välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot, myynnin tai liiketoiminnan menetys, myynnin tai liiketoiminnan menettäminen, tietojen menettäminen tai liiketoiminnan keskeytyminen, tai suorista vahingoista, jotka ylittävät summan, jonka TranquilPeatland on pidättänyt (vai veloittanut) Käyttäjältä. 
  2. TranquilPeatland sivustolla olevien yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden vastuu on täysin yhteistyöyrityksellä itsellään. Visoko TranquilPeatland sivujen hallinnoijana ei vastaa yhteistyötahojen palvelujen tietojen oikeellisuudesta, maksuvälityksestä, toimituksesta eikä mistään toisen palveluntarjoajan palveluketjun vaiheesta. Yhteydenotot niihin liittyen otetaan suoraan yhteistyökumppaniin, jonka linkki löytyy tuotteen/palvelun tai tarjottavan yhteistyön kuvauksesta.

 

8. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

 

  1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset tai Käyttöehtojen rikkominen, päättyminen tai kelpoisuus, josta ei voida sopia osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyllä Suomen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.

 

9 Muutokset

 

  1. TranquilPeatland julkaisee muutetut TranquilPeatland Palvelun Käyttöehdot verkkosivullaan ja tiedottaa Käyttäjälle TranquilPeatland Palvelun Käyttöehtojen muutoksesta TranquilPeatland Palvelussa tai sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka Käyttäjä on TranquilPeatland Palveluun antanut. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy mitä hyvänsä TranquilPeatland Palvelun Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia, hänen on lopetettava TranquilPeatland Palvelun käyttö.

 

10. Luovutus

 

  1. TranquilPeatland:lla on oikeus luovuttaa kaikki tai mitkä tahansa näissä Käyttöehdoissa mainituista TranquilPeatland Palvelua koskevista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan joko kokonaan tai osittain tytäryhtiölleen, seuraajalleen tai liiketoimintavarojensa ostajalle tai hankkijalle ilman Käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta.
  2. Käyttäjällä ei ole oikeutta kokonaan tai osittain luovuttaa mitään tässä tarkoitetuista oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan.

 

Käyttö-, toimitus- ja maksuehdot

 

1. Yleistä verkkokaupasta 

Verkkokaupan tuotteita myyvät:

Visoko Oy, www.tranquilpeatland.fi, joka on Visoko Oy:n alasivusto/verkkokurssit- ja verkkokauppa.

y-tunnus 3173621-3

Myymme verkkokurssituotteita yrityksille ja yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. 

2. Tilaaminen 

Yksityishenkilöt tilaavat Visoko TranquilPeatland tuotteet osoitteesta www.tranquilpeatland.fi/ verkkokaupan ja verkkokurssien ostoskorin kautta.  Yritysmyynti järjestetään laskutuksella info@visoko.fi kautta.
Yhteistyökumppanien laskutus ohjautuu linkistä suoraan yhteistyökumppanin omalle sivustolle, josta hoituu tilaus ja maksukäytännöt laskulla yhteistyökumppanin itse toteuttamana.

Kaikki verkkokaupan tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. 

Sitoudut jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

3. Tilaus- ja maksuvahvistus 

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet: 

 • Tilauksen tuotelistauksen 
 • Laskun loppusumman 
 • Veroerittelyn 

4. Maksutavat 

Verkkokaupassa on mahdollista maksaa seuraavasti:

 • Pankkimaksut: OP, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki,
 • Korttimaksaminen: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Eurocard ja Diners Club.

5. Maksupalveluntarjoaja  

Verkkokaupan maksupalveluntarjoaja on Paytrail Oyj. Paytrail on suomalainen maksulaitos, joka on osa Nets-perhettä. Nets on Pohjoismaiden johtava maksuratkaisujen, tietopalvelujen ja digitaalisten turvaratkaisujen tarjoaja. Lisätietoa Paytrailin verkkosivuilta.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

———————————

Payment Service Provider
 
Paytrail Plc acts as a collecting payment service provider and is an authorized Payment Institution. Paytrail Plc will be shown as the recipient on your bank or credit card statement. Paytrail Plc will forward the payment to the merchant. For reclamations, please contact the website the payment was made to.
 
Paytrail Plc
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Business ID 2122839-7
 
————————
 
Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä
www.paytrail.com
 

6. Toimitustavat ja -aika 

Sinulle toimitetaan sähköpostitse tunnukset TranquilPeatland kurssi -palveluun ja pääsy hankkimiisi verkkokursseihin. Järjestelmä luo tunnukset automaattisesti. Mikäli et saa tunnuksia tunnin kuluessa, olethan yhteydessä info@visoko.fi. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. 

Jokaista kurssia voi lisätä vain yhden kerran ostoskoriin. Mikäli olet hankkimassa kursseja myös muille (opiskelijoillesi tai työntekijöillesi), olethan yhteydessä info@visoko.fi 

Hankkimasi verkkokurssit löytyvät Info/ Minun kurssini -sivusta. 

7. Peruutusehdot 

Ei peruutusoikeutta. Oppimismateriaalit tulevat käyttöön kurssin ostamisen hetkellä, joten käyttäjällä ei ole oikeutta perua kauppaa.

Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta kuluttajalla käytössä olevan laitteiston ja palvelun yhteensopimattomuudesta. Tämän sopimuksen tarkoittama digitaalinen palvelu on yhteensopiva kaikkien nykyaikaisten web-selainohjelmistojen kanssa ja vaatii täten tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-laitteen sekä Internet-yhteyttä toimiakseen.

8. Oppimissuoritukset 

TranquilPeatland -kurssi- ja kauppakokonaisuus on luonteeltaan omaehtoista itsensä kehittämistä ja oppimista, joka on toteutettu digitaalisella alustalla, johon kuuluu WordPress -verkkosivusto, Sensei -oppimisympäristö, WooCommerce -verkkokauppa sekä muuta teknistä toteutusta edistäviä digitaalisia työkaluja.

Oppiminen alustalla etenee automaattisesti ja kurssin lopussa on lopputesti osaamisesta. Koulutus ei sisällä reaaliaikaista tai ajoitettua opettajan ohjausta. Mahdolliset kysymykset esitetään info@visoko.fi tai yhteyslomakkeen kautta. Oppimissuorituksia ei seurata, eikä niitä jätetä palveluntarjoajan rekisteriin asiakassuhteen jälkeen.

9. Tietosuojaseloste

Oston yhteydessä sinulle luodaan tunnukset TranquilPeatland -palveluun. Lue palvelun tietosuojaseloste täältä

10. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja verkkosivustomme kehittämiseen. Mikäli estät evästeet, et välttämättä voi täysin hyödyntää verkkopalvelua. Tutustu palvelun evästekäytännöstä täältä.

11. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet sivustolla esitettyihin materiaaleihin ja opetussisältöön pidetään.

12. Muuta 

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Sinun on ennen tilaustasi tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

error: Sivusto on suojattu