Visoko
[weglot_switcher]

Kauppa ja kurssit

Kunnianosoitus luonnolle

Ensimmäinen uudistavan hyvinvoinnin, luontopääoman ja kestävän kehityksen verkkokauppa Suomessa.

Kokoamme yhteen ainutlaatuisen luonto- ja finanssipääoman yhdistämisen, huomioiden ESG:n ja kestävän kehityksen teemat liiketoiminnassa. ESG kattaa ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.

Uskomme, että estetiikan ilmentämisen ja syvemmän luontoyhteyden kautta ihmisellä herää vahvempi tahto suojella luontoa ja ilmastoa. Kurssimme herättelevät ihmisiä ja yrityksiä luovuuteen sekä uudistavaan arvo- ja hyvinvointiajatteluun. Inspiroimme yrityksiä kehittämään innovatiivisia ideoita, jotka tukevat inhimillistä hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää.

 

Teemat, joiden takana seisomme:
Kestävä elämäntapa, ihminen & luonto
Kestävä & luontoystävällinen yritystoiminta
Kestävä tulevaisuus ja hyvinvointi

Elämme merkityksellistä syvien muutosten aikaa. Arvomaailmamme on etsimässä uusia polkuja ja risteyskohtia vastuullisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Ekososiaalinen sivistys on ajattelua, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja käsitystämme ihmisyydestä ja tavoittelemisen arvoisesta elämästä. Ekososiaalisen sivistyksen arvopohja muodostuu vapaudesta, vastuullisuudesta, kohtuullisuudesta ja ihmistenvälisyydestä. Ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvä keskustelu ja toimenpideohjelmat ovat tuoneet yleiseen tietoisuuteen luonnon haavoittavuuden. 

Tarvitaan enemmän systeemistä ajattelua ja kokonaisuuksien ymmärtämistä, kykyä haastaa nykyisiä ajattelu- ja toimintamallejamme. Tarvitaan tulevaisuuden ymmärrystä ja tietoisuutta, ennen kaikkea yhteiskehittäjyyttä edistäviä toimintamalleja sekä -kulttuuria. Lisäksi tärkeää on ympäristöherkkyys eli empaattinen kyky aistia ja havainnoida ympäristöä – aistien, havaintojen ja mielikuvituksen merkitys esteettisen ympäristökasvatuksen kontekstissa. Muutamme maailmaa uudistamalla ajatteluamme.

Kunnioita, lumoudu, tunne hyviä tunteita - ole turvassa ja rakastettu

Tarjoamme sinulle valikoiman verkkokoulutuksia ja kauppamme tuotteet. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen tapahtuu parhaimmillaan, kun ihmisellä on syvällinen yhteys luontoon.

Missiomme on auttaa ihmisiä ja yrityksiä vastuullisuuden, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin keinoin, vahvistaen siten yhdessä maapallon kantokykyä.

Luontoyhteyden vaaliminen lisää ihmisen halua suojella luontoa ja ilmastoa.
Se mitä rakastetaan, se halutaan säilyttää.

Elämme merkityksellistä syvien muutosten aikaa. Arvomaailmamme on etsimässä uusia polkuja ja risteyskohtia, myös mitä tulee vastuullisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin. Murroksessa syntyy uutta. Ajat siis muuttuvat nopeasti. Jotta pysymme mukana tässä muutoksessa, meidän täytyy uskaltaa kysyä rohkeita kysymyksiä. Hyvät kysymykset ovat joskus tärkeämpiä kuin vastaukset. Näin kenties uskoi myös Albert Einsteinin äiti Pauline, jolla oli tapana kysyä pieneltä pojaltaan: Mitä kysymyksiä esitit tänään koulussa?

Tällä tarinalla haluamme kannustaa kysymään kysymyksiä kestävyydestä ja myös kyseenalaistamaan asioita. Tarvitsemme luovuutta ja innovaatiokykyä voittaaksemme ilmastonmuutoksen, joka uhkaa varjostaa lapsiemme tulevaisuutta kenties yhtä ikävästi kuin sodat ovat vaikuttaneet menneiden sukupolvien elämään.

Estetiikan ilmentämisen ja syvemmän luontoyhteyden kautta ihmisellä herää vahvempi tahto suojella luontoa ja ilmastoa. Herättelemme ihmisiä ja yrityksiä uudistavaan arvo- ja hyvinvointiajatteluun. Inspiroimme ja aktivoimme yrityksiä kehittämään innovatiivisia liikeideoita, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Kohti uudistavaa ja vastuullista liiketoimintaa

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen sekä luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat aikamme suurimpia globaaleja uhkia. Tästä syystä yritysten merkittäväksi sidosryhmäksi voidaan lukea luonto ja maapallo. Maailmassa muutosten nopeus on yhä kiivaampaa ja arvaamattomampaa. Yrityksille on tärkeää tunnistaa näitä muutoksia, jolloin ne voivat toimia ratkaisijoina tuottamalla kestäviä tuotteita ja palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.

Tarvitsemme uuden ja selvästi kunnianhimoisemman vastuullisuuden määritelmän. Ei enää riitä, että minimoimme haitat. Yritystoiminta perustuu kannattavuuden lisäksi kestävyyteen. Yritysten jokapäiväisten valintojen pitää sopia ekologisten rajojen ja sosiaalisten minimivaatimusten sisälle. Tulevaisuudessa ei riitä, että vähennämme päästöjä, vaan ihmiskunnan on sidottava päästöjä enemmän kuin niitä tuotetaan. Löydetäänkö arvojen, tuottavuuden ja ympäristövastuullisuuden yhteys, kun puhutaan kymmenestä vuodesta eteenpäin? Kuluttajat arvostavat ympäristövastuullisuutta ja yritykset ymmärtävät vastuullisuustyön tärkeyden osana yrityksen arkea. Hyödyn kautta todennäköisyys muutoksen toteutumiselle kasvaa.

Luontokato on ilmastokriisiä vastaava iso kysymys, jonka ratkaiseminen on erittäin olennaista ihmiskunnan selviämisen kannalta. Luontoratkaisuista löytyy valtavasti liiketoimintapotentiaalia. Rahallinen hyöty on opittava näkemään jo nyt.

Murroksessa syntyy uutta ajattelua. Vastuullisuus on määriteltävä uudelleen. Vastuullisuuteen ei enää riitä se, että tarkastellaan, MITEN asioita tuotetaan. Sen sijaan oleelliseksi kysymykseksi muodostuu se, MITÄ asioita tuotetaan. Meidän on löydettävä keinot, joilla uudistamme toimintaamme sekä palvelemaan maapallon, luonnon ja ihmisen tarpeita paremmin, kestävästi ja pitkäjänteisesti. Autamme yrityksiä löytämään ja kehittämään uusia toimintamalleja.

Lataa tästä maksutta


Sertifikaatit ja laatumerkit
Sidosryhmät ja yhteistyö
Sidosryhmät ja yhteistyö

error: Sivusto on suojattu